Nyilatkozat
Alulírott ________________________________________(NÉV), _______________________
______________________________(LAKCÍM) szám alatti lakos, nyilatkozom, hogy
_________________________________________ nevű gyermekem a Zákányi Zrínyi Miklós
Általános Iskolába, mint lakóhely szerinti körzetes általános iskolába való, automatikus
felvételével egyetértek. Gyermekem alapfokú tanulmányait a 2020/2021. tanévben a fenti
intézményben kezdi meg.
_______________, 2020._______________
_______________________________________
Szülő/törvényes képviselő/gondviselő
aláírása